Hög

1) Hög?, ca 12 m (?) diam och numera intill 1.5 m h.Starkt skadad med i mitten eller med någon förskjuning mot Ö engrop, 3.5 m diam och.9 m dj. I dess skärningsytor och på gropenskanter syns ett flertal stenar 0.15x0.5 m st. Även i högenskantpartier är kraftiga grävskador, liksom i sandhöjden i övrigtvarför ursprunglig storlek och höjd är svår att bestämma.Beväxt med en björk, fem tallar och några…