Hällristning

1) Älvkvarnsförekomst, 0.6x0.3 m (NÖ-SV) i mittpartiet avtämligen plan men något skrovlig sten, 1.6x1.1 m (NNV-SSÖ) och0.3 m h, bestående av 7 älvkvarnar, 4-5.5 cm diam och 0.25-1-5cm dj.7 m SV om nr 1 är:2) Skärvstsenshög, 4.5 m diam och 0.4 m h. Lätt humustäckt med iytan talrika stenar, ofta skörbrända, vanligen 0.1-0.15 m st,några 0.2-0.3 m st. Beväxt med två bokar. Några stubbar.14 m ÖSÖ om nr…

Vänersnäs, hällristning
Vänersnäs, hällristning
Vänersnäs, hällristning
Vänersnäs, hällristning