Hällristning

1) Älvkvarnsförekomst, 0.7x0.2 m (Ö-V) i V kröndelen avstenblock, 2.5x2.5 m st och 1.1 m h. Förekomsten består av 6älvkvarnar, 3.5x5 cm diam och 0.5-1.25 cm dj.Stenblockets yta är skrovlig och älvkvarnarna vittrade.32 m SV om nr 1 och 15.5 m VNV om ägogräns är:2) Stensättning, rund, 15 m diam och 0.3 m h.Humustäckt och övertorvad med i innerplanet enstaka stensr,0.5-0.8 m st (i V delen 1.1 m st). …