Stensättning

1) Stensättning, rund, 8 m diam och 0.5 m h. Övertorvad med iytan enstaka stenar, 0.2-0.3 m st. Svagt välvd yta. Beväxt med iNNV kanten flera lövbuskar.Invid SSÖ kanten av nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, 0.13x0.05 m (NÖ-SV), på liten bergsavsats,1x0.2 m (NÖ-SV) och 0.4 m h, bestående av 2 älvkvarnar. De är3.5-4 cm diam och 0.5-1 cm dj. Belägna på den rundade kammen avbergsavsatsen.

OBS. Fritextern…