Hög

Hög, 9 m diam och 1.6 m h. På krönet är ett flertalröjningsstenar, 0.2-0.6 m st. Högen var välbevarad vid RAÄinventering 1967. Vid RAÄ inventering 1986 är högen delskraftigt urgrävd?, dels kraftigt belamrad med röjningssten.Beväxt med ett flertal lövbuskar samt nyponbuskar.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.