Hög

1) Hög, 11 m diam och 1.8 m h. I ytan talrika stenar, 0.2-0.4 mst. I mitten är en rund grop, 2 m diam och 0.3 m dj. Vidinventering 2001 ligger en sten i gropen. Stenen är 1.2 m l och0.7 m br (N-S) och 0.35 m tj. Stenen har en flat ovansida. I SVär ytskiktet avskalat, 3x3 m och 0.2 m dj. I SSÖ är ytskiktetavskalat, 4x1.5 m (N-S) och 0.2 m dj. Kantskadad i Ö. Kringodladutom i NNÖ. Beväxt med lövträd…