Äskehög, Hög

1) Hög, ursprungligen ca 15 m diam och 1.3 m h. I ytan enstakastenar, 0.1-0.3 m st. Av högen återstår endast N delen. 10 m l,5 m br och 1.2 m h. Beväxt med bokar.Eskehögen enligt lantmäterikarta V. Karup 65.Äskehög enligt I. Ingers, DAL, 1952.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.