You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Hög, 10 m diam och 1.2 m h. I ytan enstaka stenar, 0.2-0.3 mst. I V och SV är två stenar, 1 m st. NÖ delen bortgrävd. Näramitten en rund grop, 1m diam och 0.2 m dj. 1 m NV om denna gropär en grop, 3x1 m (NÖ-SV) och 0.4 m dj. Beväxt med små rönnaroch oxlar.4 m VSV om nr 1 är:2) Stensättning, rund, 9 m diam och 0.3 m h. Övertorvad med iytan talrika stenar, 0.1-0.2 m st. Ytan ojämn. Över SÖ delenl…