You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

1) Stensättning, rest av, 17-18 m diam och intill 0.5 m h. Avstensättningen återstår i NNV en delvis söndergrävd del, 12x8 m(Ö-V) och intill 0.5 m h, övertorvad med i ytan talrika stenar,0.2-0.3 m st och i övrigt tämligen intakta kantpartier, 3-5 mbr oc 0.2-0.3 m h, övertorvad med i ytan ett flertal stenar,0.2-0.3 m st. I mittpartiet går mot VSV kanten en långsträcktfördjupning, 12x4-5 m (ÖNÖ-VSV…