You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 13 m diam och 1.3 m h. De skärviga stenarna är 0.1-0.6 mst. Upplagt kring uppstickande hällparti, 6x1.5 m (ÖNÖ-VSV) ochintill 1.4 m h ( i NÖ kanten). Upprivet med i mitten en närmastrund grop, 4 m diam och 0.5 m dj. I denna ligger en häll, 1.2 ml, 0.6 m br och 0.3 m tj. Upplockat vindskydd i NÖ kanten.Bevuxen med några enbuskar.25 m SV om nr 1 är2) Stensättning ?, rund, 2.5 m i diam och 0…