You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lilla Lindhög, Stensättning

1) Stensättning, rund, 14 m diam och intill 0.4 m h. Övertorvadkantvall, 2.5-3 m br och 0.3-0.4 m h från ytterkanten.Övertorvat och 0.2-0.3 m dj under kantvallen nedsänkt delvisnågot gropigt invidsplan. Bevuxen med ett tiotal lövträd ochflera barr- och lövbuskar.5 m VNV om nr 1 och 5 m SSV om stenmur (VNV-ÖSÖ)är2) Stensättning, oval,6x4 m (NNV-SSÖ) och 0.3 m h. Övertorvad.Bevuxen med tre lövträd o…