You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Orhögarna, Hög

1) Hög, rest av, 22 m diam och intill 3.5 m h. Av högen återståren orörd del, se fig (a). Lättare ytskador vid (b) 0.5-1.5 m höver bottenplanet. Bortschaktad del (c) intill bottenplanet.Övertorvad kantvall (d) 2.5-3.5 m br och intill 1 m h. Mindreuthus (e). För figur se skiss i inventeringshandlingarna.Bevuxen med ett tjugotal medelstora till stora lövträd ochtalrika lövbuskar.11 m S om nr 1 är2) …