You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärframställningsplats, ca 18x4 m (Ö-V), bestående av 1 tjärränna, 18 m l, 1,5-2 m br och 0,3-1,2 m dj. I Ö är en tvärgående cementerad mur lagd i gråsten, 3,5 m l (N-S), 0,5-0,7 m br och 0,5-1,2 m h. I botten av muren löper en stenskodd ränna som fortsätter 1 m Ö om muren, 0,2-0,3 m br och 0,3 m dj. Direkt Ö därom är en grop, ca 2,5x1,5 m.
Tillägg dnr 321-4773-2006: Lämningen återställd efter sk…