You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Kemisk industri

Tjärframställningsplats, ca 16x11 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 tjärränna, 14 m l, 2-2,5 m br och minst 0,5 m dj. I NNV löper en tvärgående kallmur av gråsten, ca 2,5 m l, 0,5-0,7 m br och 0,4-0,8 mh. Ca 0,7 m NNV om muren finns spår av en igenfylld grop, ca 1,5 mi diam och minst 0,2-0,4 m dj. På ömse sidor om anläggningen är vallar, ca 4-5 m br och 0,1-0,2 m h. Anläggningen är övertorvad, bevuxen m…