You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Galtabjär, Röse

Röse, 11 m diam ocjh 1 m h. Fyllning av mestadels rundade stenar0.2-0.4 m st. Ett fåtal stenar är 0.6-0.8 m st. Ytan är ojämnmed ett fleratal gropar, 1-2 m diam och 0.4-0.8 m dj. I sen tidhar någon byggt en låg, 0.2-0.3 m h, stenmur längs rösetsytterkant. Intill och N om röset är en stensättningsliknandetillbyggnad närmast rund, 7 m diam och 0.2 m h. Lätt övertorvadfyllning med i ytan talrika sten…