You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Bytomt/gårdstomt

By/gårdstomt, enligt kartor från 1702 och 1810, över Tosteberga by. Inom angivet område, 600 x 200-550 m (N-S), är ännu idag huvuddelen av byn belägen.

- - Tillägg dnr 321-3311-2008: Vid förundersökning 2008 inom bytomtens S del påträffades en anläggning, sannolikt 1 stolphål, samt ett lager med inslag av lera, bränd lera, träkol, samt djurben och yngre rödgodskeramik. En trolig datering är senm…