You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

1) Boplats, 650x 400 m (Ö-V), bestående av rikligt med slagenflinta och sparsamt med skärvsten. I områdets V del, strax S omvägen till gården, iakttas en ekärvstenskoncentration, ca 2 mdiam, utplöjd. Rest av härd? Materialet iakttas i åkermark ochbetesmark.Inför grundgrävningen av ladugården 1954 gjordes enprovundersökning av Märta Strömberg. Ett 30 cm tj kulturlagerpåträffades, liksom skärvsten, …