You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Manshög, Hög

Hög, rest av, ca 30 m diam och 0.5 m h. Överodlad. Området N om vägen, intill sockengränsen, benämns Manshög på en lantmäterikarta från 1804. Namnet belagt i Landeboken 1570(Manshögsskifte). - - Tillägg Dnr 321-3343-2003: Med anledning av planerad golfbana utförde Wallin kulturmiljö och arkeologi en arkeologisk utredning 2002 inom fastigheten Stiby 3:8, varvid noterades att gravhögens begränsingar…