You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats?, ca 250x125 m (NV-SÖ). Ett par spridda flintavslag, 1 knacksten, del av, samt skörbränd sten påträffades på de vid inv.tillfället nysådda åkrarna.Knackstensfragmentet togs till vara.
Tillägg Dnr 321-1662-2005: Fyndlista över tillvarataget material finns i rapporten.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.