You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

Torplämning, ca 250x100-200 m (Ö-V), bestående av åkerytor, av vilka 3 terrasserade, med ca 50 röjningsrösen.Terrasserna, i områdets SV del är ca 25-40 m l (NV-SÖ), ca 10-20 mbr och 0,3-0,8 m h. Röjningsrösena är 2-5 m i diam och 0,1-0,7 mh, delvis övertorvade. Området begränsas åt Ö av ett dike, 100 m l(NNV-SSÖ), 1 m br och 0,2-0,5 m dj, invid och V om vilket är en vall, 3 m br och 0,5-0,7 m h. I…