You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 250x100-150 m (Ö-V), bestående av odlingsytor, ca 50 röjningsrösen och 3 vallar av röjningssten.Röjningsrösena är 3-6 m i diam och 0,5-1 m h, delvis kraftigt övermossade. Vallarna är ca 70-90 m l (NNV-SSÖ, NV-SÖ), 1-2 m br och 0,5 m h, delvis övertorvade, anslutna till odlingshak.Övertvärat av skogsbilväg (ÖNÖ-VSV).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan sa…