You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, 150x100 m (VNV-ÖSÖ). Inom området finns ett 50-tal röjningsrösen, 3-5 m i diam och 0,3-1,2 m h, och en bandformigåkerparcell, 40x16 m (ÖNÖ-VSV). Parcellen begränsas av vallar, 4m br och 0,3 m h. Den Ö vallen utgörs delvis av ett åkerhak. Rösena är ofta jordblandade i basen. I flera fall kan odlingssten påförts sekundärt, varvid toppiga rösen av yngre karaktär bildats. N omområdet …