You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fyndsamling

Lösfyndsamling, bestående av, 2 håleggade slipade flintyxor, 1tunnackig slipad flintyxa, 2 pilspetsar, 8 flintskrapor, 10flintspån, varav 6 med retischer, 23 flintavslag, 25 bitarslagen flinta, varav 6 brända, 1 mindre flintbit med slipspåroch 1 större bit flinta med knackmärken. Samlingen är upphittadinom boplatsen RAÄ-nr 114 Oderljunga sn. Se skisser iinventeringshandlingarna.

OBS. Fritexterna …