You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Överförd

Fossil åkermark, ca 600x50-150 m (VNV-ÖSÖ), bestående av åkerytorNumret registrerat som Tjörnarps sn nr 35, se detta RAÄ-nr.med ca 150 röjningsrösen. Dessa är 2-5 m i diam och 0.2-0.5 m h,kraftigt övermossade eller övertorvade. Stenmurar utmedägogränsen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.