You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

1/Fossil åkermark, ca 800x100-450 m (NÖ-SV), bestående av åkerytoroch ca 75 röjningsrösen. Dessa är 2-6 m i diam och 0.2-0.6 m h,kraftigt övermossade eller övertorvade. Delvis sentida prägel,bl a i NÖ delen. Ca 100 m SÖ om nr 1 är 2/Fossil åkermark,ca 150x75 m (NÖ-SV), bestående av åkerytor och ca 15röjningsrösen. Dessa är vanligen 2-5 m i diam och 0.2-0.5 m h,delvis övertorvade. Delvis se…