You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 250x75-150 m (NÖ-SV), bestående av åkerytorsamt ca 50 röjningsrösen. Dessa är 3-6 m i diam och 0.2-0.7 m h,kraftigt övermossade eller övertorvade. Delvis sentida påverkan.Stenmur utmed ägogräns.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.