You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Stensättning/röseliknande röjningsröse, 6 m i diam och 0.5 m h.Övermossad, delvis övertorvad fyllning av 0.2-0.4 m st stenar,några större, av vilka flertalet vid kanten, 0.5-1 m st.Omedelbart N härom är ytterligare ett röjningsröse. Ingår iraä nr 223, fossil åkermark.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.