You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

Hög, 18 m i diam och 1 m h. Enstaka stenar i ytan, 0.3-0.6 m st.På krönet är en större sten, 0.6-0.8 m st och 0.3 m h. Högen ärytskadad genom schaktning. Begränsning delvis oklar.Vid provgrävning i högen 1957 påträffades enl tidningsartiklar engrav från järn- eller bronsåldern. Ingen rapport. Utgrävningenutfördes av Kvidinge hembygdsförening under ledning av dåvarandelandsantikvarie Sven E Norén.