You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fyndplats

Fyndplats för 2 flintavslag. Påträffade på angiven plats i den plöjda markytan. Läget är mindre bra. Området har dock, enligt Arrhenius, något förhöjda fosfatvärden.
- - Tillägg dnr 321-1358-2005: Vid arkeologisk förundersökning år 1996 i form av schaktövervakning påträffades 3 grunda nedgrävningar (RAÄ Kristianstad 310) och 1 dike (RAÄ Kristianstad 311) i närheten av fyndplatsen. I övrigt inget …