You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

1/Fossil åkermark, ca 650x50-200 m (NV-SÖ), bestående avuppskattningsvis 200 röjningsrösen av ålderdomlig typ, vanligen2-4 m i diam och 0.2-0.4 m h. I den lövskogsbevuxna delen avTykarp 7:1 är röjningsrösena betydligt större och toppiga,vilket kan tyda på sentida utnyttjande. S delen ärsvårbesiktigad och svåravgränsad pga vegetation. V om vägen i Sdelen är en hyggesplöjd föryngringsyta. …