You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 320x170 m (N-S), bestående av ett 100-talröjningsrösen av ålderdomlig karaktär (hackerör), ca 1.5-4 m idiam och 0.1-0.3 m h. Några av dem är beväxta medmånghundraåriga ekar. Området har sannolikt tidigare omfattathela moränryggen, och då sträckt sig ytterligare 100 m åt NV.Denna del är emellertid röjd i sen tid, och stenarna har lagtsupp i stenmurar resp stora, oregel…