You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 110x130 m (N-S), bestående av ett 30-talröjningsrösen av ålderdomlig karaktär (hackerör), 1.5-4 m i diamoch 0.2-0.6 m h. I SV-V gränsar området till sentidatorpbebyggelse. Sannolikt har raä nr 29 och 28 ursprungligenutgjort ett sammanhängande äldre röjningsröseområde som delvisåterupptagits för odling i sen tid.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information ka…