You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande lämning

Domarringsliknande lämning, ca 8x7 m (NNÖ-SSV), bestående av 20 resta, flata stenar, uppbyggd av markägaren efter modell av en domarring, som han påstår sig ha funnit i skogen mellan Färjeshult ochBösaskog vid jakt för ca 40 år sedan.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.