You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Boplats

Boplats, delundersökt, ca 260 x 200 m (NNÖ-SSV). Inom området som helhet är det tämligen rikligt med flintavslag och i dess centrum är rikligt med avslag samt keramik. I områdets SÖ-kant är tegel och modern keramik, troligen efter sentida bebyggelse.

Tillägg revideringsinventering 1992. Vid återbesök påträffades i den betesådda markytan måttligt med slagen flinta, slagg, keramik mm.

Tillägg d…