You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Flatmarksgrav

Flatmarksgravar, uppgift om, 70x40 m (N-S). Enligt åbon påHallingsgården, vid inventeringstillfället 1992 81 år gammal,påträffades i slutet av 1920-talet eller i början av 1930-taletpå platsen, vid sandtäkt, en rad urnor som stod nergrävda isanden. Urnorna gavs sedan till en elektriker i Hanaskog. Förutomdessa urnor skall på platsen även ha påträffats skelettdelar.Enligt samme informant "undersökt…