You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Fornlämningsliknande bildning

1/Skålgropsförekomst, 0.55x0.20 m (NÖ-SV), bestående av 17skålgropar, 5-7 cm i diam och 0.5-1.5 cm dj. Groparna ligger påden SSV delen av krönet på en fordfast sten, 2.9x1.8 m(NNÖ-SSV) och intill 1.2 m h. 35 m SSV om nr 1 är2/Högliknande naturbildning, av Pehr Johnsson bedömd somfornlämning.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.