You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Ellestorps gamla tomt, Bytomt/gårdstomt

By/gårdstomt, ca 120x100 m (Ö-V). Ellestorps bytomt enligt 1735års karta. Bebyggelselämningar bestående av minst en husgrund(med spisröse?), en jordkällare, en brydestuga, delar avfägator samt röjningsrösen. Markskador efter bandfordon medövertvärande stridsvagnsväg (NV-SÖ). Upplysningsskyltad.Äldsta namnbelägg enligt DAL: 1502.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan s…