You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Fossil åkermark, ca 800x800 m (N-S), bestående av stenröjda ytoroch ca 500 röjningsrösen. Dessa är vanligen 3-6 m i diam och0.2-1 m h, i regel kraftigt övermossade, delvis övertorvade.Stenarna är 0.1- 0.5 m st, somliga större. I området är raä10 (gravgrupp), raä 11 (stensättning), raä 16 (gravfält), raä34 (skålgropsförekomster) samt raä 35 (hålvägar).

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäk…