You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Hög

1/Hög?, 9 m i diam och 0.9 m h. Inga synliga stenar i ytan. Skärsav väg i N kanten. En jordvall har påförts mot kanten i S,jord har även påförts mellan kanten i N och en stenskodd kantmot tillfartsväg. Äldre, ytliga täktskador i Ö och V delarna.Svårbedömd, bäst profil från N. 20 m S om nr 1 är2/Kolerakyrkogård?, 40x30 m (Ö-V). Samfällighet. Enligt N Mellbysockenbok skall en koleraakyrkogår…