You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Flatmarksgrav

Flatmarksgrav?, platsen för (ungefärlig plats). 1916 påträffadeshär ett skelett orienterat i Ö-V med huvudet åt V. Skelettet varbeläget ca 0.6 m under markytan. Inga grav fynd.Påträffades i samband med schaktningsarbeten på Nöbjersbackens SÖsida, invid stora vägen, ca knapp km V om Borrby kyrka och ca500 m från Borrby gård. Platsen besöktes av folk från LUHM,1916-05-11, men då var graven bortschak…