You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Grav- och boplatsområde

Boplats, undersökt och borttagen, 485x60-275 m (NNÖ-SSV). Flertalet anläggningar påträffades. Fynd av flinta och keramik vilka daterar boplatsen typologiskt från tidigneolitikum samt yngre bronsålder till förromersk järnålder. Omfattande kulturlager. En möjlig hyddlämning påträffades. Boplatsen utökad i samband med arkeologisk förundersökning år 2010. (RAÄ dnr 321-1459-2010)

- - Tillägg RAÄ dnr …