You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Utgår

Enligt 1972 år fornminnesinventering: "Stensättning, fornlämning? Oregelbunden, 3 m gmsk, 0,1 m h. Fyllning av 0,15 - 0,30 m st främst rundade stenar samt jord. Stensättningen ligger i en bergssvacka. Delvis övertorvad. Utsiktsläge. Mycket osäker fornlämning."
Vid 2010 års revideringsinventering kunde inget iakttagas som tyder på att stenarna ingått i någon anläggning. Endast naturligt spridda ste…