You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Område med fossil åker, 180 m diam, bestående av oregelbundna åkerytor, stenmurar och minst 50 röjningsrösen. Röjningsrösena är intill 6 m st, 1,5 m h, av 0,2-0,8 m st stenar. Flera är kallmurade. Karterat i Häradsekonomiska kartan.

Äldre beskrivning: 1) Område med röjningsrösen, 170 x 120 m (N-S) enligt markering på registerkartan. Beskrivning saknas.