You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Område med fossil åkermark

Område med fossil åker, 420x230 m (NNÖ-SSV), bestående av oregelbundna åkerytor med ett 40-tal röjningsrösen och stenmurar. Röjningsrösena är 2-10 m st, intill. 2 m h. Många är kallmurade. Stenmurarna avgränsar ställvis åkerytorna. Stora delar av området är odlade under slutet av 1800-talet enligt Häradsekonomiska kartan.

Äldre beskrivning: 1) Område med röjningsrösen, 400 x 70-230 m (NNÖ-SSV) en…