You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vägmärke

Vägvisarsten, tuktad granit, 1,6 m h, 0,4 - 0,5 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,4 m tj, kvadratisk genomskärning,. I vardera stenens ÖNÖ och SSÖ sidor är en uthuggen, plan yta, kvadratisk, 17 x 17 cm. Intill och 0,6 m under kvadraterna är stenen avplanad i hela sin bredd. Enligt förstagångsinventeringen 1965 skall stenen ha haft målad text och på samtliga sidor fanns då spår av vit färg. Vid revideringsinven…