You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Vägmärke

Grusningssten, kalksten, 0,65 m h, 0,35 m br (Ö-V) och 0,2 m tj. Inskrift på den mot S vända sidan: "P. HELLGRENs Sterbh. GRO GARNS" Stenen är löst uppställd. Den hittades 1973 ca 4 m VSV om nuvarnade uppställning. Ca 15 m VSV om grusningsst enen har stått en annan grusningssten, nr 63. (Platsen kryssmarke rad på fotokartan). Skiss i inventeringshandlingarna.

OBS. Fritex…