You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Stensättning

Stensättning med mittstensättning, 17 m diam och 0,2-0,3 m h. Mi ttstensättningen är 9 m diam och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i yt an talrika 0,2-0,4 m st stenar. Yttre kantkedja 0,1-0,3 m h av 0, 5-0,8 m l stenar. I mitten en grop, 2 m diam och 0,3 m dj. Beväxt med enstaka barr- och lövträd. Intill och 220cg om stensättninge n är en oregelbunden stensamling med 0,1-0,3 m st stenar.Dnr 911/ 82 19…