You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, ca 25x11 m (Ö 20cg N-V 20cg S). Vallarna är 1-2,5 m br och 0,2-0,4 m h, övertorvade och med enstaka gråstenar i ytan . Husgrunden är helt överväxt av lövträd och buskar och i SV dele n är ett stort röjningsröse. Tvärs över husgrunden löper ett stän gsel. 25 m Ö 35cg N om nr 1 och 15 m S 45cg Ö om ägogräns är N hö rnet av 2) Husgrund, 14x8 m (N 30cg Ö-S 30cg V). Vallarna är 1,5- 2 m br…