You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Röse

1) Röse, 21 m diam och 2 m h, av 0,1-0,4 m st, rundade gråstenar . Spridda över röset ligger 0,2-0,5 m st kalkstenar. I den NV och SÖ delen av röset är 2 gropar, 6 m diam och 1,2 m dj (NV-delen) resp 3,5x1,5 m (NÖ-SV) och 0,8 m dj (SÖ-delen). I kanterna av rös et är stenmaterial bortplockat. Beväxt runt om med tallar, lövträ d och enbuskar. 11 m S 5cg Ö om nr 1 är: 2) Stensättning, rund, 5 m diam …