You're viewing this item in the new Europeana website. View this item in the original Europeana.

Husgrund, förhistorisk/medeltida

1) Husgrund, 14x11 m (NÖ-SV). Vallarna är 2-3 m br och 0,2-0,4 m h, bestående av jord och stenar, 0,2-0,6 m stora. NÖ delen skada t vid åkerbruk(?) Husgrunden är delvis kringplöjd. Beväxt med en ek, lövträd och hasselbuskar. 22 m S 40cg V om SV hörnet av nr 1 är NÖ hörnet av; samt omedelbart ÖSÖ om sockengräns är: 2) Husgru nd, 27x12 m (NV-SÖ). Vallarna är 3-3,5 m br och 0,3-0,7 m h, best ående av…